Balling MAX II
DOSTĘPNOŚĆ

Pojemności 2x1l 2x2l 2x5l 3x1l 3x2l 3x5l

Substancja do uzupełniania konsumpcji wodorowęglanu wapni(KH), magnezu,
wapnia, manganu, litu, potasu, miedzi, strontu, niklu, boru, chromu, jodu,
fluoru, bromu, cynku, molibdenu, żelaza, kobaltu,siarki. Substancje należy
dozować w tych samych dawkach, według zapotrzebowania. Należy pamiętać
że zapotrzebowanie na pierwiastki w akwariach jest zróżnicowane, ewentualne
niedobory należy uzupełniać pierwiastki pojedynczo na podstawie testów ICP.
Zachować minimum 15 min czasu podczas dozowania poszczególnych substancji.

Uwaga

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć po użyciu. Stosować. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je tatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Balling All in One
DOSTĘPNOŚĆ


Substancja do uzupełniania konsumpcji wodorowęglanu wapni(KH), magnezu,
wapnia, manganu, litu, potasu, miedzi, strontu, niklu, boru, chromu, jodu,
fluoru, bromu, cynku, molibdenu, żelaza, kobaltu w wygodnej jednej butli. Substancje należy
dozować w tych samych dawkach, według zapotrzebowania. Należy pamiętać
że zapotrzebowanie na pierwiastki w akwariach jest zróżnicowane, ewentualne
niedobory należy uzupełniać pierwiastki pojedynczo na podstawie testów ICP.
Ca, Mg, KH
DOSTĘPNOŚĆ


Preparat do uzupełniania poziomu Ca, KH, Mg
Poziom tych pierwiastków jest jednym z najważniejszych w zbiornikach rafowych powinien się mieścić w przedziale
KH - 7 do 9
Mg - 1200mg/l do 1600mg/l
Ca - 400 do 460 mg/l

Ca -100mlj substancji podniesie poziom wapnia w 100l o 18,15mg/l
Mg - 100ml substancji podniesie poziom magnezu w 100l o 12mg/l
KH - 100ml substancji podniesie poziom KH w 100l o 5dKH


Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika


Cyjanoakryl
DOSTĘPNOŚĆ


Klej przeznaczony do bezpiecznego przytwierdzania koralowców.
Klejenie poza wodą skałę/podstawkę do której będziemy przytwierdzać koralowce należy dokładnie oczyścić i osuszyć ręcznikiem papierowym tą samą czynność wykonać z koralowcem zachowując szczególną ostrożność by nie uszkodzić tkanki. Nanieść niewielką warstwę kleju na podstawę koralowca oraz niewielką warstwę na skałę/podstawkę, przykleić koralowca odczekać 2-4minuty poczym można wstawić sklejonego koralowca do akwarium
Klejenie pod wodą dokładnie oczyścić podłożę do którego będziemy przytwierdzać koralowca świetnie do tego nadaje się kawałek innej skałki którym należy przeszlifować podłoże, do strzykawki 1ml nabrać trochę kleju wylot strzykawki docisnąć do miejsca klejenia, zaaplikować pod wodą klej najlepiej w kilku miejscach. Osuszyć ręcznikiem papierowym podstawę koralowca zachowując szczególną ostrożność by nie uszkodzić tkanki zaaplikować niewielką ilość kleju na koralowca, przykleić koralowca w miejsce na wcześniej zapikowany klej na skale przytrzymać nieruchomo około 2-4minut

UWAGA

Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu, (Index:607-236-00-9; CAS: 7085-85-0) W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo.Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi

CCS
DOSTĘPNOŚĆ


Środek przeznaczony do Poprawienia kondycji oraz wzrostu szkieletów koralowców, najlepsze efekty przynosi równoczesne dozowanie Power Amino, F.L.U. 86 Argenti oraz Balling MAX. Dozowanie 1 kropla na dobę na każde 100l wody. W zbiornikach ze skupiskami cyjanobakteri dozować 2-3 krople co 12h na każde 100l równocześnie zaleca się stosowanie Reef Scorpionfish Nitrobacter oraz odsysanie osadu. Przed użyciem kilkukrotnie wstrząsnąć pojemnikiem w celu rozmieszania zawiesiny. Nie dozować bezpośrednio na koralowce. Preparat nie zawiera antybiotyków i ich pochodnych, preparat nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne. Przechowywać w zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej NIE PRZETRZYMYWAĆ W LODÓWCE, poza zasięgiem dzieci. Środek wyłącznie do zastosowań akwarystycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość gwintu i kołnierza podczas zakręcania zakraplacza. Dozować do
akwarium w miejscu cyrkulacji

Przechowywać w zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnikaNutrients removal
DOSTĘPNOŚĆ


Mieszanina specjalnie dobranych składników odżywczych
przeznaczonych do wzmocnienia systemów opartych na filtracji
biologicznej preparat świetnie przyczynia się do usunięcia w sposób
naturalny azotanów NO3 i fosforanów PO4 Dawkowanie należy
rozpocząć od 0,25ml na 100l obserwując parametry NO3 i PO4 nie
zaleca się stosowania większej dawki niż 2,5ml na 100l W razie
zmętnienia wody (zakwit bakteryjny) zaprzestać podawania (zmniejszyć
dawkę) Przechowywać w zacienionym miejscu, poza zasięgiem dzieciUWAGA

Działa drażniąco na oczy.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zeolity
DOSTĘPNOŚĆ


Mieszanina specjalnie dobranych zeolitów przeznaczonych do absorpcji azotanów,należy pamiętać że zeolity również wiążą metal ciężkie znajdujące się w wodzie. Podczas stosowania szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość potasu który jest mocno wiązany przez związki zeolitów.Dzięki gradacji 2-6mm udało sie uzyskać bardzo wysoką wydajność środka, najlepsze efekty uzyskuje się poprzez zastosowanie filtra przepływowego z przepływem 200-500l/h Sugerowana dawka 100g na 100l wody . Podczas stosowania substancji należy kontrolować ilość NO3 by nie dopuścić do wyjałowienia wody oraz nagłych skoków azotanów.

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

Fosforan remover MAX
DOSTĘPNOŚĆPreparat do wiązania i usuwania fosforanów ( PO4 ) z wody.
Dozowanie należy rozpocząć od dawki 0,5ml na 100l wody
obserwując parametr PO4 należy pamiętać że duży spadek w
krótkim czasie jest szkodliwy dla koralowców. Wiązanie
fosforanów rozpoczyna się po około 15min od podania
poczym jest usuwane przez odpieniacz. Najlepiej podzielić
dawkę na kilka mniejszych i podawać bezpośrednio do
sumpa. Można stosować pompy dozujące

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika


Nitrobacter
DOSTĘPNOŚĆ


Specjalnie dobrany szczep bakterii wzbogaca filtr biologiczny,
wspomaga utrzymanie równowagi biologicznej przyśpiesza dojrzewanie
oraz zamknięcie cyklu azotowego w zbiorniku. Wspomaga utrzymanie
prawidłowego poziomu Azotanów i fosforanów.
Zbiorniki morskie:
Zbiorniki z niezamkniętym cyklem azotowym, zbiorniki w których
występuje zaburzenie biologii dawkowanie 3ml na 100l wody netto co 3
dni
Pozostałe zbiorniki morskie dawkowanie 3ml na 100l wody netto co 7
dni
Zbiorniki słodkowodne:
Zbiorniki z niezamkniętym cyklem azotowym, zbiorniki w których
występuje zaburzenie biologii dawkowanie 2ml na 100l wody netto co 3
dni
Pozostałe zbiorniki słodkowodne dawkowanie 2ml na 100l wody netto
co7 dni

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

Elemental Suplement
DOSTĘPNOŚĆSubstancje do uzupełniania pierwiastków trzy butelki po 50 ml zapewniają suplementację podstawowych pierwiastków w zbiornikach morskich
1- Stront, Brom, Bor, Chrom
2- Jod, Fluor, Brom, Cynk, Cynk, Molibden, Żelazo, Kobalt,Mangan, Lit, Potas, Miedź, Nikiel
Podawać 1 kroplę na 100l co 24h
Należy pamiętać że zapotrzebowanie na pierwiastki w akwariach jest zróżnicowane, ewentualne niedobory należy uzupełniać pierwiastki pojedynczo na podstawie testów ICP.

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika


Heavy metals out
DOSTĘPNOŚĆ


Edytuj tekstŚrodek przeznaczony do usuwania metali ciężkich z wody (głównie cyny)
ponadto usuwa aluminium, cynk, lit, miedź. Przed użyciem dobrze
wstrząsnąć, wymieszać substancję w butelce, dozować 20ml na 100l wody 2
razy dziennie do momentu usunięcia niechcianej substancji. Podczas
stosowania należy częściej czyścić/wymieniać filtr mechaniczny oraz zwrócić
uwagę na wzmożoną pracę odpieniacza. Substancja nieznacznie podnosi
poziom Ca i PO4. Zmętnienie wody jest normalnym efektem i ustępuje do 2h
po zastosowaniu preparatu.

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika


Argenti
DOSTĘPNOŚĆ


Środek przeznaczony do suplementacji pierwiastków naturalnie
występujących w morzach a nie dozowanych w zbiornikach rafowych .
Celem uzupełnienia zaleca się rozpocząć dawkowanie od 3 razy dziennie
po jednej kropli na każde 100l przez 7 dni poczym suplementować 1
kropla na 100l w ciągu doby. Nie zaleca się przekraczania dawki.
Najlepsze efekty daje stosowanie substancji wraz z Strong Amino i
Elemental Suplement. Środek zawiera związki Srebra, rubidu, selenu,
wanadu.

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

Carbo
DOSTĘPNOŚĆ


Carbo to węgiel aktywowany przeznaczony do krystalizacji wody oraz
usuwania z niej szkodliwych substancji, pozostałości leków lub inne
związki o szkodliwych właściwościach. Forma granulatu umożliwia
umieszczenie produktu w dowolnym filtrze wewnętrznym, zewnętrznym
lub sumpie.
Stosowanie:
Standardowe: 50ml Preparatu Carbo na 100l wody
Po kuracjach leczniczych: 100ml Preparatu Carbo na 100l wody

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

Reef-quick Start
DOSTĘPNOŚĆ


Reef-quick Start pozwala na szybki start zbiornika już od 24h po zalaniu. Należy
na każde 100l wody wlać 10ml substancji Reef-quick Start bezpośrednio do
akwarium Po 24h Należy wprowadzać pierwsze ryby. By poprawić działanie
preparatu można podawać co drugi dzień 1ml na 100l substancji Nutrients
removal firmy Reef Scorpionfish. Substancje po otwarciu przechowywać w
lodówce. Można stosować również w zbiorniku słodkowodnym

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnikaFerreus
DOSTĘPNOŚĆ


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu żelaza w
akwariach rafowych o zwiększonej konsumpcji tego pierwiastka przez
makroglony, optymalny poziom to 0.0020-0.0070 mg/l. 1ml substancji podnosi
w 100l poziom żelaza o 0,021mg/l środek składa się z trzech związków żelaza .
Zalecana suplementacja 1 kropla substancji na 100l co24h nie przekraczać
dawki 0,5ml na 100l na 24h. Należy pamiętać że na konsumpcję
pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na
podstawie testów na zawartość żelaza w wodzie. Żelazo jest niezbędnym
pierwiastkiem dla prawidłowego funkcjonowania makroglonów, wspomaga
odżywianie koralowców, poprawia zielone wybarwienie.
Ferreus
Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

RS Dip
DOSTĘPNOŚĆ


Środek przeznaczony do dipowania koralowców
Rozrobić 1ml substancji na 1litr wody pobranej z akwarium (temperatura wody
powinna być zbliżona do temperatury wody we właściwym zbiorniku) zanurzyć
koralowca na 2 do 3 minuty lub rozrobić 1ml substancji na 1litr wody RO-DI
(temperatura wody powinna być zbliżona do temperatury wody we właściwym
zbiorniku) zanurzyć koralowca na 1 do 2 minuty po czym
wyciągnąć i umieścić we właściwym zbiorniku
Należy pamiętać że każde dipowanie przynosi ryzyko uszkodzenia
tkanki koralowca. Pod żadnym pozorem nie wlewać
substancji do akwarium.
Substancja do stosowania poza zbiornikiem

Cr.H.O. 69
DOSTĘPNOŚĆ


Środek zawiera mieszaninę z grupy alkoholi polihydroksylowych oraz łatwo przyswajalne związki pierwiastków takich jak chrom, nikiel, kobalt, bizmut. Powyższe związki mają bardzo duży wpływ na kondycję i wybarwienie koralowców.
Dawkowanie 1 kropla na 100l co 1-2 dni. Najlepsze efektu uzyskamy stosując wraz: Elemental Suplement, Power amino, argenti, Yami Yami, F.L.U. 86
Nie zaleca się stosować w zbiornikach gdzie stwierdzono przekroczenie pierwiastków chromu, niklu, kobaltu Substancja nieznacznie podnosi poziom NO3

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

F.L.U 86
DOSTĘPNOŚĆ


Środek przeznaczony do suplementacji w zbiornikach rafowych, unikalny
skład wpływa pozytywnie na kondycję koralowców miękkich oraz LPS
zwiększając ich objętość oraz przyrost.
Dawkowanie 1 kropla na 200l co 2-3 dni w pierwsze dni stosowania należy
obserwować zachowanie koralowców w razie niepożądanych efektów
przerwać suplementację. Najlepsze efektu uzyskamy stosując wraz :
Elemental Suplement, Power amino, argenti, Yami Yami
Substancja nieznacznie podnosi poziom NO3
Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika


Reef Clean
DOSTĘPNOŚĆ


Produkt usuwający związki bar-u z wody morskiej. Woreczek z wkładem przed zastosowaniem bardzo dobrze wypłukać w wodzie RO. Zamontować na 2 tygodnie w miejscu mocnego przepływu. Uważać by wkład nie wysypał sie do zbiornika. Związek może podbijać aluminium w wodzie dlatego po skończonej kuracji na każde 100l wlać 10ml płynu co 24h z butelki heavy metals out - do momentu skończenia płynu. Wstrząsnąć płynem i ustawić odpieniacz na mokro. Obniża parametr po4Trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem .

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnikaPO4szłoSiO
DOSTĘPNOŚĆ


Substancja służy do usuwania z wody związków fosforu oraz związków krzemu stosować tylko dla potrzeb akwarystycznych. Przed zastosowaniem substancji należy ją przepłukać w wodzie, substancje należy umieścić w zasobniku z odpowiednią gęstością oczka, proszek nie powinien być wypłukiwany poza zasobnik. Zasobnik wraz z proszkiem należy umieścić w miejscu dobrego przepływu wody. By uzyskać jak najlepszy efekt sugeruje się zastosować filtr przepływowy, wsypać substancję do filtra i ustawić przepływ między 400l-800l/h W zależności od potrzeby zastosować od 50g do 100g na każde 100l wody w obiegu – akwaria morskie oraz 25g do 50g na każde 100l wody w obiegu – akwaria słodkowodne. Woda może się zabarwić na czerwono, zabarwienie powinno zniknąć po 2-4h. Nie stosować do wody pitnej.

Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnikaCeramix
DOSTĘPNOŚĆ


Produkt ceramiczny do zastosowań w filtrach biologicznych morskich i słodkowodnych. Ceramikę przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać, sugeruje się zostawić w wodzie przez okres 24-48h po czym umieścić w miejscu zapewniającym jak najlepszy przepływ wody przez media filtracyjne, ceramikę podczas użytkowania należy co pewien czas przepłukać wodą z akwarium. Zabrania się czyszczenia ceramiki środkami innymi niż czysta woda oraz woda z akwarium. Ilość mediów filtracyjnych powinno dobrać się w zależności od obciążenia zbiornika, przepływu przez media oraz parametrów wyjściowych jakie chcemy uzyskać, jednak sugerowana ilość początkowa to 1l ceramix na każde 50 l wody dla zbiorników morskich oraz 1l ceramix dla 80l wody w zbiornikach słodkowodnych. Z powodu specyfikacji produktu mogą się trafić pęknięte połamane pierścienie (nie ma to wpływu na jakość produktu.) Jednak nie powinny one przekraczać 4% zawartości.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika