Potas 1000ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu potasu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 380-450 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom potasu o 1mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 30mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość potasu w wodzie. Potas jest niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego u ryb oraz wspomaga transport substancji odżywczych u koralowców. Przechowywać w zacienionym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Jod 1000ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu jodu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.05-0.07 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom jodu o 0.02mg/l. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość Jodu w wodzie. Jod jest niezbędnym pierwiastkiem dla bezkręgowców oraz poprawia wybarwienie ciemnoniebieskie u koralowców. Przechowywać poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS.Używać zgodnie z przeznaczeniem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
Stront 1000ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu strontu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 6.5-10.5 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom strontu o 0,2mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0,6mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość strontu w wodzie. Sr wraz z Ca Mg Kh jest niezbędnym pierwiastkiem do wzrost koralowców. Przechowywać poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS.Używać zgodnie z przeznaczeniem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
NO3 1000ml
Oblicz dawkę

Środek przeznaczony do podniesienia poziomu NO3 w akwariach rafowych, optymalny poziom pierwiastka to 0.00-25mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom NO3 o 0.7mg/l nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 2mg/l na dobę. Zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość NO3 w wodzie. Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Uwaga
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowej instrukcji w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie). W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanegopojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
PO4 1000ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do uzupełniania poziomu PO4 w akwariach rafowych, optymalny poziom pierwiastka to 0.00-0.1mg/l. 1ml substancji uzupełnia w 100l poziom PO4 o 0.02mg/l nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.02mg/l na dobę. Zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość PO4 w wodzie. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez niewielkie uzupełnianie konsumpcji zamiast podbijania.Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
Molibden 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu manganu w akwariach rafowych, optymalny poziom pierwiastka to 0.0001-0.0025mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom pierwiastka o 0.001mg/l Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.002mg/l na dobę. Zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP. Ma istotny wpływ na kondycję oraz wzrost koralowców Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Mangan 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu manganu w akwariach rafowych, optymalny poziom pierwiastka to 0.0001-0.0025mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom pierwiastka o 0.001mg/l Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.002mg/l na dobę. Zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP. Ma istotny wpływ na kondycję oraz wzrost koralowców Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Chrom 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu chromu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0001-0.0007 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom chromu o 0.0003mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.0005mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników, chrom jest w szybko konsumowany w zbiornikach morskich i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów
ICP. Chrom jest niezbędnym pierwiastkiem w akwarium morskim ma wpływ na wybarwienie koralowców. Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci Używać zgodnie z przeznaczeniem Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady
Żelazo 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu żelaza w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0020-0.0070 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom żelaza o 0,0005mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.005mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na zawartość żelaza w wodzie. Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego funkcjonowania makroglonów, wspomaga odżywianie koralowców, poprawia zielone wybarwienie. Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika
Miedź 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu miedzi w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0001-0.0010 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom miedzi o 0.0005mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0,0005mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ
wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów na ICP. Miedź ma wpływ na wybarwienie koralowców. Zbyt wysoki poziom ma negatywny wpływ na bezkręgowce. Pierwiastek jest cały czas konsumowany przez zbiornik Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieciSubstancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika
Lit 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu litu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.1500-0.2500 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom litu o 0.0100mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.0300mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP. Właściwy poziom litu utrzymuje organizmy morskie w dobrej kondycji.
Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS
Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika

Kobalt 500ml
Oblicz dawkę


Śodek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu kobaltu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0001-0.0008 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom kobaltu o 0.0005mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.0005mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP. Kobalt jest niezbędnym pierwiastkiem w akwarium morskim ma wpływ na
wybarwienie koralowców. Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci. Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS. Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika
Nikiel 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu Niklu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0040-0.0150 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom niklu o 0.001mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.005mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP.
Nikiel jest jednym z ważniejszych pierwiastków śladowych w zbiorniku ma wpływ na kondycję wybarwienie i przyrost koralowców.
Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika
Wanad 500ml
Oblicz dawkę


Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu Wanadu w
akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0001-0.0030 mg/l. 1ml substancji podnosi w 100l poziom wanadu o 0.0007mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.001mg/l na dobę. Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP. Wanad jest , niezbędnym pierwiastkiem w akwarium morskim ma wpływ na przyrost masy koralowej Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci.Przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna według klasyfikacji GHS Chronić przed dziećmi
Używać zgodnie z przeznaczeniem Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika